Dragon przyrząd do montażu sprzęgieł samonastawnych
Przyrząd w roli głównej
13 października 2016
III Kongres Ekspertów Samochodowych
25 października 2016

Kłopotliwe Drążki Kierownicze

W majowym numerze „Autonaprawy” – miesięczniku branży motoryzacyjnej ukazał się wartościowy artykuł „Kłopotliwe Drążki Kierownicze” o wymianie drążków kierowniczych. Przedstawiono w nim ważne wskazówki, które gwarantują ich prawidłową naprawę, między innymi jakim momentem dokręcać drążki oraz dlaczego stosować uchwyt blokujący listwę przekładni kierowniczej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego artykułu.

 

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA ZAWIESZEŃ

KRYSTIAN ŚWIDNIAK
HUZAR TOOLS

SĄ TO KONSTRUKCYJNIE PROSTE ELEMENTY, ZWIĄZANE INTEGRALNIE Z PRZEDNIMI ZAWIESZENIAMI. PODCZAS PRAC DEMONTAŻOWYCH PRZYSPARZAJĄ ONE JEDNAK MECHANIKOM WIELU TRUDNYCH PROBLEMÓW

Wszyscy znamy dobrze z własnych warsztatowych doświadczeń niemiłe przygody z zapieczonymi sworzniami zwrotnicy albo z trudno dostępnymi po- duszkami stabilizatorów. Jednak z drugiej strony, przy zastosowaniu odpowiednich procedur i specjalnych narzędzi usługi związane z usuwaniem usterek zawie- szeń i układów kierowniczych należą do najbardziej rentownych. Ich efekt techniczny i finansowy zależy głównie od właściwego rozwiązywania pojawiają- cych się problemów.

zamontowany drążek kierowniczyZAMONTOWANY DRĄŻEK KIEROWNICZY, PRZYKłAD VW

Przykładem może być tutaj prosta w teorii wymiana drążka kierownicze- go w samochodzie, którego konstruk- torzy zastosowali koncepcje zaskakują- ce nawet najbardziej doświadczonych i wprawnych mechaników. W nowszych modelach producenci rezygnują z takich udogodnień montażowych, jak wycięcia pod klucz obsługujący zarówno drąż- ki kierownicze, jak i listwy przekładni. Zmusza to mechaników do zastosowania specjalnych narzędzi, bez których bez- pieczne zdemontowanie i prawidłowe

zamontowanie nowego drążka kierow- niczego wymagałoby wymontowywania całej przekładni kierowniczej.

zastosowanie-specialnego-klucza PRZYKłAD ZASTOSOWANIA SPECJALNEGO KLUCZA DO DEMONTAŻU DRĄŻKA KIEROWNICZEGO

Demontaż za pomocą tradycyjnych metod okazuje się wówczas praktycznie niemożliwy, ponieważ do drążka nie ma dostępu z żadnej strony, a siła wywie- rana przez uniwersalne klucze okazuje się niewystarczająca. Konieczne też sta- je się zastosowanie oprócz klucza spe- cjalnego także dodatkowego uchwytu do unieruchomienia listwy przekładni kierowniczej.

Częstym błędem mechaników zaj- mujących się serwisowaniem układów kierowniczych jest obracanie drążka klu- czem nastawnym, zaciśniętym w dwóch przeciwległych punktach, co powoduje deformację główki. Drążek tak odkształ- cony kwalifikuje się już tylko do wymiany.

Możliwy jest jednak prawidłowy de- montaż takiego drążka nawet wówczas, gdy został on uprzednio dokręcony z nad- mierną siłą. Nie należy w tym celu za pomocą specjalnego narzędzia wywierać

Cały numer „Autonaprawy” znajdziemy na stronie http://www.e-autonaprawa.pl/archiwum/e-autonaprawa.html:2015:05:20